» Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinaCzynnośćOpis
6:30 – 8:20Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.* Witamy dzieci, zapraszamy do naszych sal zabaw.
* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.
* Praca indywidualna z dzieckiem (w zależności od planu dnia).
* Czytanie bajek, zabawy stolikowe, dywanowe… *Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.
8:20Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem.*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
8:30 Śniadanie *Uczymy się właściwego zachowania przy stole, estetycznego spożywania posiłków…


9:00
Zajęcia ogólnorozwojowe*Zajęcia edukacyjne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. *Zabawy rytmiczne, plastyczne, sensoplastyczne, odkrywcze .
10:00Czynności sanitarno-higieniczne przed II śniadaniem.*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
10:15II Śniadanie*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.

10:30
Pobyt na świeżym powietrzu. *zabawy na placu zabaw, gry i zabawy tematyczne.
*spacery w pobliskiej okolicy.
11:15Czynności sanitarno-higieniczne *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.
11:30Odpoczynek Leżakowanie przy muzyce klasycznej, relaksacyjnej, bajkach czytanych przez opiekuuna

12:30
Obiad *Uczymy się samodzielnego spożywania posiłków, poprawnego posługiwania się sztućcami
13:00Zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy grupowe i indywidualne*Integracja dzieci podczas wspólnych zabaw, rozwijanie zmysłów, nawiązywanie przyjacielskich relacji z rówieśnikami i opiekunkami

14:00
Podwieczorek *ćwiczenia koordynacji ręka-oko-usta, kultury jedzenia
14:30 Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci *Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.
Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.
16:00Czynności higieniczne, rozmowy z rodzicami nt minionego dnia*Kontakty indywidualne .z rodzicamiRozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane).

Ramowy Rozkład Dnia może być zmieniony, jeśli zajdzie taka potrzeba.